Bar

Het wijkcentrum heeft ook een bar die bemand wordt door de beheerder en verschillende vrijwilligers. De bar wordt voor verschillende activiteiten gebruikt. 

Er zijn ook twee biljarts aanwezig, die buiten de tijden van de biljartclub(s) vrij te gebruiken zijn tegen een kleine vergoeding van € 0,50 per half uur.

Prijslijst bar