Huisregels

HUISREGELS WIJKCENTRUM WIJCHEN ZUID

Deze regels gelden zowel in als voor de directie omgeving van het wijkcentrum.

Algemene regels:

 • Alle aanwijzingen van het beheer en de dienstdoende beheerdienstmedewerkers, die verband houden met de huisregels, dienen direct te worden opgevolgd.
 • Klachten omtrent beheer of beheerdienstmedewerkers kunt u zowel mondeling als schriftelijk melden bij het bestuur.
 • Gevonden voorwerpen dienen bij het beheer ingeleverd te worden.
 • Veroorzaakte beschadigingen aan het gebouw of materialen van het wijkcentrum dienen direct gemeld te worden bij het beheer.
 • Consumpties dient u contant af te rekenen. Het barbeheer kan besluiten de consumpties tijdelijk op te schrijven, echter dient u deze vóór vertrek af te rekenen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in het wijkcentrum.
 • Alcoholische dranken worden niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Alcoholvrije en alcoholarme dranken met maximaal 0,5 % alcohol mogen worden verstrekt aan jongeren vanaf 16 jaar. In beide gevallen kan om legitimatie gevraagd worden bij twijfel.
 • Bij (kennelijke) dronkenschap wordt er aan u geen alcoholische drank verstrekt. Op uw eigen kosten kan de beheerder een taxi voor u bellen.
 • Je bent verplicht een mondkapje te dragen bij het betreden en/of verplaatsen in het wijkcentrum

Het is verboden om:

 • Soft- dan wel harddrugs te gebruiken of te verhandelen.
 • Gestolen goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Discriminerende of kwetsende opmerkingen te maken.
 • Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.

Het is niet toegestaan:

 • Eigen drank of etenswaar te nuttigen.
 • Glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van het wijkcentrum.

De toegang kan u geweigerd worden als u:

 • Volgens de waarneming van de dienstdoende beheerder aangeschoten of dronken bent.
 • De toegang eerder is ontzegd (of een ontzegging aan u is afgegeven).

Bij het plegen van misdrijven:

 • Wordt u overgedragen aan de politie.
 • Doen wij aangifte of dienen een klacht in.

Bij niet naleven van onze huisregels:

 • Wordt u gesommeerd het wijkcentrum te verlaten en kan u verdere toegang worden ontzegd.
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.