Wijkvereniging

De wijkvereniging is voor alle bewoners van Wijchen Zuid.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Deze staan vermeld op deze website.
Er zijn veel mensen in de wijk die op allerlei manieren een bijdrage kunnen en willen leveren aan activiteiten voor en met wijkbewoners. 
Dit doen wij in samenwerking met de basisscholen van Wijchen Zuid en de ondernemers van winkelcentrum Zuiderpoort.  
Samen willen we werken aan een gezellig en actief hart van de grootste wijk van Wijchen

Doelstelling

De wijkvereniging Wijchen Zuid stelt zich ten doel een optimaal leefklimaat in de ruimste zin van het woord in de wijk te stimuleren en de belangen van alle groepen en of inwoners te behartigen.

Statuten

Klik hier om de statuten te bekijken